Home

Óceáni és szárazföldi lemez ütközése példa

Óceáni és szárazföldi lemez. Ha óceáni lemez ütközik szárazföldihez, akkor a nagyobb sűrüségű óceáni lemez a szárazföldi alá bukik. Ennek köszönhetően a két lemez találkozásánál tengeri árok jön létre. Az alábukó lemez jelentős mennyiségű üledéket is magával visz, ami a kőzetlemez anyagával együtt. Óceáni, szárazföldi kőzetlemezek ütközése és elcsúszó lemezszegélyek. Eszköztár: Óceáni kőzetlemezek ütközése. Ha két óceáni kőzetlemez ütközik, szintén alátolódás megy végbe. Jó példa erre az Eurázsiai-lemez óceáni része és a Pacifikus-lemez (eredménye a Japán-szigetívek), illetve a Fülöp- és a Pacifikus-lemez esete (mindkét esetben a.

az ütközés hatására a kontinentális lemez szegélye felgyűrődik ↓ földrengés és vulkanikus tevékenység kíséri (pl.: Nazca-lemez és a Dél-amerikai lemez találkozásánál jött létre az Andok) A) óceáni és szárazföldi lemez ütközése Szárazföldi-Óceáni lemez találkozik. Mivel a szárazföldi lemezek általában vastagabbak, de kisebb sűrűségűek, maguk alá gyűrik a nagyobb sűrűségű óceáni lemezt. Az alábukás során a tengeri üledék egy része felgyűrődik és a szárazföld pereméhez préselődik. A szárazföldi lemez meggyűrődik Amikor szárazföldi és óceáni kőzetlemezek ütköznek, a vé-konyabb óceáni lemez a vastagabb szárazföldi lemez alá bukik. Az alábukás helyén mélytengeri árkok (3) alakulnak ki. Az üt-közés során az óceáni kőzetlemezt fedő vastag üledékréteg egy része a szárazföldi lemez Egészítsd ki az ábrát a megadott kifejezések felhazsnálásával

Óceáni vs. óceáni: az idősebb, nagyobb sűrűségű bukik a fiatalabb alá, s vulkáni szigetíveket emel a magasba, illetve a két lemez találkozásánál mélytengeri árok keletkezik. (pl.: Japán szigetek) Kontinentális vs. kontinentális: a legjobb példa rá az Eurázsiai lemez és az Afrikai lemez ütközése Óceáni lemez ütközése kontinentális lemezzel (pl.: a Dél-amerikai- és a Nazca-lemez): A nagyobb sűrűségű óceáni lemez általában 30-60°-os dőlésű sík mentén a kisebb sűrűségű kontinentális lemez alá bukik és nagy mélységre, akár 400-700 km mélyre is benyomul a köpenybe Példa: a Csendes-óceáni lemez ütközik az Indoausztráliai lemezzel. Ebben az esetben a Csendes-óceáni lemez fog alábukni, s létrejönnek a Hawaii-szigetek. Hegységképződés egy szárazföldi és egy óceáni lemez ütközésekor. Ebben az esetben az óceáni lemez fog a szárazföldi lemez alá bukni az óceáni lemez mérete növekszik ↓ óceáni hátságok = az óceán közepén a környezetéb ől kiemelked ő alakzat 2. KÖZELED Ő kéreglemezek A kéreglemezek mozgása egymás felé irányul. A) óceáni és szárazföldi lemez találkozása • a s űrűbb óceáni lemez a szárazföldi lemez alá bukik akár több száz km mélyr

Kőzetlemezek, ha találkoznak Sulinet Hírmagazi

- ütköző szárazföldi és szárazföldi lemez: - ütköző szárazföldi és óceáni lemez - óceáni és óceáni lemez ütközése: Tanulmányozd a TK. 57. oldal 4. kép alapján! Megnézem az előző folyamatokat animáción! Oldd meg a következő feladatot Óceáni kőzetlemezek ütközése - Alátolódás; Szárazföldi lemezek ütközésének jellemzői és területei; Elcsúszó lemezszegélyek - Szent András-törésvonal

Hegységképződés óceáni és szárazföldi lemez ütközésekor: Ilyenkor a nagyobb sűrűségű vékonyabb óceáni lemez a vastagabb, kisebb sűrűségű szárazföldi lemez alá bukik, és több száz kilométeres mélységbe tolódik. A szárazföldről az óceánba kerülő üledék a mélytengeri árkokban halmozódik fel Mikor egy szárazföldi, illetve egy óceáni lemez ütközik egymással, az előbbi - lévén vastagabb - maga alá gyűri az utóbbit. Az óceáni lemez alábukik, és beleolvad az asztenoszférába, vagyis a földköpeny alsó, a litoszféra alatti részébe Óceáni és szárazföldi lemez ütközése: A vékonyabb óceáni lemez a vastagabb szárazföldi lemez alá bukik. A két lemez találkozási vonalán mélytengeri árok alakul ki. Az üledék egy része az alábukó lemezzel együtt a mélybe sodródik, a lemez kozetanyagával együtt részben megolvad és heves vulkanizmus során újfent a.

Természetföldrajz Sulinet Tudásbázi

a) Két szárazföldi kőzetlemez ütközése b) A kőzetlemezek távolodása c) Szárazföldi és óceáni lemez ütközése d) Forrópontos vulkanizmus 7. Vegyi úton keletkező üledékes kőzet. a) Kősó b) Agyag c) Mészkő d) Lösz 8. A hegységképződés szakaszai. a) Tektogenezis b) Üledékfelhalmozódás c) Orogenezi Lemeztektonika, vulkanizmus és a Kárpát-Pannon régió geomágnesesanomália-térképe Magyar Geofi zika 55/2 53 hattak (pl. Pennini-óceán-Apulia, Magura-óceán-Apulia, Ma gura-Eurázsiai-lemez, Vardar-Eurázsiai-lemez), ami szub dukcióhoz kapcsolódó, kontinentális lemez oldalán zajl A képződő olvadék a hátságok anyagához képest szilíciumban gazdagabb lesz, amely óceáni-óceáni lemez ütközése esetén szigetívet, óceáni-szárazföldi lemezütközés esetén kontinentális vulkáni lánc ot hoz létre. A szubdukciós magmaképzés fő mozgatórugója az alábukó lemez víz- és egyéb illóanyagtartalma.

 1. Egy óceáni és egy szárazföldi kőzetlemez ütközésekor az alábukás miatt az andezites-riolitos vulkáni tevékenység az uralkodó folyamat. Az óceáni lemezen szállított üledék egy része a szárazföldi lemez pereméhez gyűrődik, de ezek a gyűrt, üledékes kőzetek alárendelt szerepet játszanak
 2. A Nacza-kőzetlemez Dél-Amerika, a Csendes-óceáni lemez nyugati medencéje északon az Eurázsiai- és a Fülöp-kőzetlemez, délen az Indo-ausztráliai-kőzetlemez alatt emésztődik. Ezen a térképen a színek mutatják meg a szétterülő kőzetek korát, a piros a fiatalabbakat, a kék az idősebbeket jelzi
 3. Üledékes és vulkáni kőzetekből állnak. Gyakoriak a most is működő vulkánok (pl. Martinique - Mt. Pelée). Dél-Amerika: Andok: szárazföldi és óceáni lemez ütközése, egymással párhuzamos vonulatok, közöttük medencék és fennsíkok (pl. Ecuadori-medence, Bolíviai-fennsík)
 4. Amikor szárazföldi és óceáni kőzetlemezek ütköznek, a vé-konyabb óceáni lemez a vastagabb szárazföldi lemez alá bukik. Az alábukás helyén mélytengeri árkok (3) alakulnak ki. Az üt-közés során az óceáni kőzetlemezt fedő vastag üledékréteg egy része a szárazföldi lemez pereméhez gyűrődik, ez lesz a szüle
 5. t mélységi magmás kozetek. A litoszféra (kozetburok) építokövei.

Szárazföldi és tengerfenék-domborzati formák térképi kiömlési esetben az andezit és a riolit. Ilyen vulkanizmusra példa az Etna, a Vezúv, a Stromboli és a Fuji. 1. ábra: Vulkanizmus divergens és konvergens lemezszegélyeken. Drift der Pazifischen Platte = A csendes-óceáni lemez sodródás Ha a két lemez egymáshoz közeledik, a vékonyabb óceáni lemez bukik a vastagabb kontinentális lemez alá. Az alábukó kőzetlemez akár több száz km mélyre is kerülhet, ahol beleolvad az asztenoszféra forró, olvadt anyagába. A szárazföldi kőzetlemez felboltozódik, ezzel gyűrthegység jön létre Ezek főbb típusai: A) Hegységképződés szárazföldi és óceáni lemez ütközésekor: ilyenkor a nagyobb sűrűségű óceáni lemez a vastagabb, de kisebb sűrűségű kontinentális lemez alá bukik. Az alábukás során a tengeri üledék egy része felgyűrődik és a szárazföldi lemez pereméhez préselődik Mi NEM jellemző az óceáni és szárazföldi lemez ütközésekor? A szárazföldi lemez a sűrűbb, ezért az alábukás fordított helyzetű. A nagyobb sűrűségű, vékonyabb óceáni lemez a vastagabb, kisebb sűrűségű kontinentális lemez alá bukik. A mélytengeri árkok mentén vulkánosság jelentkezik. Uralkodó a magmás kőzet - óceáni és kontinentális lemez ütközése: óceáni lemez alábukik, mélytengeri árkok keletkeznek - két óceáni kőzetlemez esetén: az idősebb nagyobb sűrűségű lemez bukik a fiatalabb alá, vulkáni szigetívek, mélytengeri árkok - két kontinentális kőzetlemez: hegységek kialakulása. 2. kőzetlemezek távolodnak egymástó

Gyűrthegység - Wikipédi

 1. A későbbiek során a kőzetlemezek mozgása megváltozhat, az óceáni lemez egyéb (óceáni vagy szárazföldi lemez) alá bukhat, megkezdve az óceán medencéjének lassú felemésztődését, végül az óceán teljesen be is zárulhat. Mindezek alapján az óceánok fejlődési sora: embrionális óceán (rift): pl. Bajká
 2. Itt gyorsan lehűl, s hozzáforr a kőzetlemezek széléhez, ezáltal vulkanizmussal létrehozva az óceáni hátságot (hasadék vulkánok). Eközben a lemezek másik széle a szárazföldi lemez alá bukik, s beolvad a litoszférába. Az alábukás helyén mélytengeri árok keletkezik
 3. szárazföldi és óceáni kőzetlemezek ütközése következtében lejátszódó hegységkeletkezési folyamat a Csendes-óceáni-lemez keleti és nyugati peremén, amely a harmadidőszakban (eocén-miocén) tetőzve felgyűrte a Pacifikus-hegységrendszer vonulatait. Palás kőze
 4. Két kontinentális lemez ütközésekor: A szárazföldi lemezek ütközése a hegységképződési folyamat befejező része. Itt is óceáni medencék voltak, de az alábukás során az óceáni területek felemésztődtek, megsemmisültek. A szárazföldi lemezek közelebb kerültek egymáshoz, a geoszinklinális üledékei meggyűrődtek
 5. 6. Az Eurázsiai- és az Afrikai-lemez ütközése óceáni-szárazföldi típusú. 7. Az Eurázsiai-lemez és az Afrikai-lemez szárazföldi részei között sokáig a Thetys volt. 8. A Földközi-tenger a Thetys maradványa. 9. A Thetys üledékeiből röghegységek gyűrődtek fel. 3. Húzd át a hibás szavakat és javítsd jókra őket
 6. KALEDÓNIAI-HEGYSGKÉPZŐDÉS: szilur, devon: 2 szárazföldi lemez ütközésével. Ez a hegységképződés kapcsolta össze Ős-Európát, és Ős-Észak-Amerikát. (Kaledóniai-hegységrendszer: Skadinávia, Skócia hegységei, Kelet-Grönland hegyei, Appalache északi része

A lemeztektonika a hegységek kialakulásáta kőzetlemezek ütközésével magyarázza. Ezek főbb típusai: A) Hegységképződés szárazföldi és óceáni lemez ütközésekor: ilyenkor a nagyobb sűrűségű óceáni lemez a vastagabb, de kisebb sűrűségű kontinentális lemez alá bukik. Az alábukás során a tengeri üledék egy része felgyűrődik és a szárazföldi lemez. A. két óceáni lemez, ahol a vastagabb alá bukik a vékonyabb lemez. B.óceáni és szárazföldi lemez, ahol a nagyobb s őrőség ő de vékonyabb óceáni lemez bukik a szárazföldi alá C két szárazföldi lemez, jelent ıs alábukás nélkül. A peremekr ıl letöredez ı darabok Kontinentális lemezütközésre példa Eurázsia és a Dekkán-pajzs ütközése, aminek hatására a Himalája felgyűrődése folyik. A földköpeny hőmérsékletét a köpeny mélyebb részeiből felfele áramló ún. köpenycsóvák képesek megmelni 150−200 Celsius fokkal, ezeket nevezik a geológiában forró pontoknak

A súrlódó lemezszegélyek szerepet játszhatnak az óceáni csírák, a szárazföldi hasadékvölgyek kialakulásában is. A litoszféra két részre, a kontinentális és az óceáni kéregre osztható. A viszonylag vastag (30-100 km), gránit és szilikát alapú kontinentális kéreg könnyebb fajsúlyú, mint a vékony (10-20 km) bazalt. Egy óceáni és egy szárazföldi kőzetlemez ütközése Az alábukás miatt szintén a vulkáni tevékenység az uralkodó folyamat. Az óceáni lemezen szállított üledék egy része a szárazföldi lemez pereméhez gyűrődik, de ezek a gyűrt, üledékes kőzetek alárendelt szerepet játszanak igaz, és H betűt a hamis megállapítások sorszáma elé!.. 1. A legpusztítóbb földrengések 150-200 km mélységben pattannak ki... 2. Egy óceáni és egy szárazföldi kőzetlemez ütközésekor a vékonyabb óceáni lemez a vastagabb szárazföldi lemez alá tolódik... 3. A szárazföldi kőzetlemezek sűrűsége nagyobb.

A 2-es számmal jelölt: ütköz ő óceáni és szárazföldi k őzetlemez /az óceáni k őzetlemez a szárazföldi lemez alá bukik. 1 pont A 3-as számmal jelölt: ütköző óceáni és óceáni kőzetlemez / két óceáni kőzetlemez ütközése és az egyik alábukása. 1 pont Az, hogy kőzetlemezek határán pattannak ki a földrengések

Ahol felemésztődnek az óceáni kőzetlemezek Óceáni kőzetlemez ütközése következtében szubdukció megy végbe → mélytengeri árok. Egy szárazföldi és egy óceáni lemez ütközése: → mélytengeri árok → alárendelten gyűrt üledékes hegységek → vulkáni hegységek (pl. Andok) Két óceáni kőzetlemez ütközése Közeledő lemezek esetén közeledhet egymáshoz két óceáni, két szárazföldi, vagy egy óceáni és egy szárazföldi lemez. Ez utóbbi esetén a sűrűbb óceáni kőzetlemez a szárazföldi lemez alá bukik. Az alábukás vonalában mélytengeri árok alakul ki, ahol a tengeri és a szárazföldről érkező üledék felhalmozódik A fő tektonikai lemezek kontinentális és óceáni kérget egyaránt tartalmazhatnak és tipikusan tartalmazzák is mindkettőt. Például az afrikai-lemez tartalmazza az afrikai kontinenst és az Atlanti-óceán és az Indiai-óceán ágyának területeit is. Az óceáni kéreg sűrűbb, mint a kontinentális, mert kevesebb szilíciumot és. A Földön kijelölhetőek a kőzetlemez-távolodási területek (itt találhatóak az óceáni hátságok), a szubdukciós zónák (például a Csendes-óceánt körülölelő Tűzgyűrű), és vannak ismert kőzetlemez-elcsúszási zónák is (erre jó példa a Szent András-törésvonal) A vulkanizmust egy óceáni és egy szárazföldi (vagy másik óceáni) lemez ütközése váltotta ki, ahol a nagyobb sűrűségű óceáni lemez alábukott (ill. alácsúszott) a másiknak. A mélyben a lemez anyaga és a rajta lévő üledék is megolvadt, többlet magmát eredményezve, ami elindult a felszínre a földkéreg mélybe.

Az óceánok mélye számos csodát rejt, amelyekből csak keveset ismerünk. Ugyanúgy, mint a szárazföldön, a tengerek domborzata is változatos. Fennsíkok, völgyek, síkságok, hegyek és árkok szabdalják, amelyek mérete vetekszik, sőt bőven meghaladja szárazföldi társaiét. A tektonikus lemezek mozgása az óceánok mélyét is folyamatosan alakítja. Az óceánok átlagos. Lemezbelsőkben nem érezzük, lemez határoknál igen! Típusok és következményeik: 1. Távolodó lemezhatárok: A. szárazföldi rift-árok széthasadó kontinens tektonikus tólánc és bazaltplatók (pl. Kelet-afrikai-árok - Etióp-magasföld) B. óceáni hátságok központi hasadékvölgy Két lemez ütközése, illetve foylamatos közeledése nyomán jött létre, az egyik a tengeri Nazca-lemez, a másik a szárazföldi dél-amerikai lemez. A Nazca-lemez folyamatosan alábukik a másiknak, így gyűrődik fel a partmenti hegység. Tessék, itt egy rajz Geológiai (belső) és földrajzi (külső) erő. Óceáni és kontinentális lemez, magma, vulkán, láva, földrengés. nagy földrajzi felfedezések; munkamegosztás. Gyarmatosítás következményei (gyarmattartók). Kultúrák ütközése. A mérsékelten szárazföldi és a szárazföldi terület természetföldrajzi jellemzői. Mai szerkezet és formakincs: 3 lemez ütközése. 1. Pacifikus-lemez→ Eurázsiai-lemez alá (ÉK) Csendes-óceáni oldal tipikus szárazföldi évi-és napi közepes hőingás nagy; csapadék nem sok. Setonaikai (Japán-beltenger): Chuugoku és Shikoku hegyvonulatai megállítják a monszun szeleket → enyhe klíma.

Szárazföldi lemez — két kontinentális lemez ütközése (p

A NASA Cassini űrszondája először talált közvetlen bizonyítékot arra, hogy a Titán mély, meredek falú völgyei folyékony szénhidrogénekkel vannak elárasztva A Mariana-árok esetében a különböző típusú kőzetlemez-mozgások közül a két óceáni lemez (Pacifikus-, és Fülöp-lemez) ütközése zajlik. Az óceáni kőzetlemezek sűrűsége nem sokkal kisebb (kb. 3 g/cm³), mint a köpeny sűrűsége (3,4 g/cm³), ezért az egyik, általában az idősebb, jobban lehűlt, valamivel nagyobb. Az afrikai kontinentális lemez északra nyomulása, illetve az eurázsiai lemezzel történt ütközése miatt összezsugorodó Tethys-óceán medencerendszeréhez tartozó területeken, Európa és Észak-Afrika jelentős részét elborító kiterjedt trópusi sekélytengerek alakultak ki, amelyekben rendkívül gazdag élővilág tenyészett 3. Amerika vízrajza (munkanapló) 1. 1. Kordillerák, Andok, Appalache Csendes-óceáni és Atlanti-óceáni Atlanti-óceáni 2. keleti A fő vízválasztók a nyugati partvidéken húzódnak. Egyenlítő 2. 1. Kordillerák, Andok rövidek nagy esésűek nagy vízerőművek építésével 2. Grand Canyon 3 szárazföldi kőzetek sosem tűnnek el, ellenben a legidősebb óceáni kőzetek csak 280 millió évesek). Itt óceáni árok alakul ki, mögötte a szárazföldön pedig vulkáni hegység (pl. Atacama-árok és Andok). Ezek a területek rendkívül földrengésveszélyesek és aktívak,

A. Nazca-lemez B. Fülöp-lemez C. Dél-amerikai-lemez D. Csendes-óceáni-lemez E. Eurázsiai-lemez a) Csak óceáni típusú kéregből felépülő kőzetlemez: b) Óceáni és szárazföldi kérget is hordozó kőzetlemez: c) Szerepe van az Andok kialakulásában: d) Határán alakult ki Földünk legmélyebb tengeri árka A chieli rengéseket a Nazca-lemez és a Dél-Amerikai lemez folyamatos ütközése generálta, melynek során az óceáni lemez alábukik a jóval vastagabb szárazföldi lemeznek. Ez a súrlódás évi nyolc milliméteres közeledést jelent, mely csak mélyen a tenger szintje alatt fejti ki igazi hatását Hatalmas szárazföldi területek nélküli vízivilág lehetett a Föld 3,2 milliárd évvel ezelőtt - állapították meg amerikai kutatók, akik szerint egy ilyen környezet jelentősen befolyásolhatta a földi élet első formáinak kialakulását és evolúcióját Mozgásirányában ugyanis más lemezekkel ütköznek össze. Ha az óceáni kérgű litoszféra lemez kontinentális lemezzel ütközik, a sűrűbb óceáni kéreg átlag 45°-os dőlésű sík mentén a kontinentális litoszféra lemez alá nyomul és 300-700 km-es mélységig, a köpenybe hatol. Az alábukást szubdukciónak nevezik a. Szárazföldi és óceáni lemez ütközésekor a nagyobb sűrűségű óceáni lemez a kisebb sűrűségű szárazföldi lemez alá bukik. (8. ábra) 8. ábra Szárazföldi és óceáni lemez ütközése 4

Óceáni és szárazföldi lemez ütközése

kezdete (a Csendes-óceáni -Pacifikus -lemez ütközése Amerikával és Ázsiával); kréta: az Eurázsiai-hegységrendszer kialakulásának kezdete (Eurázsia ütközése Afrikával, a köztük húzódó Tethysbezáródása és üledékének felgyűrődése). A Pacifikus-és Eurázsiai-hegységrendszer kialakulásának folyamata máig tart Két lemez ütközése mindent létrehozhat a hegyek felől az óceáni árkokig; az eltérő lemezeket óceán közepén lévő gerincek jelzik. Összehajtható hegyek. A konvergens lemezhatártól származó kompressziós erők, ahol két lemez ütközik egymással, hajtogató hegyeket hozhatnak létre

a) Óceáni kőzetlemez ütközése szárazföldi kőzetlemezzel. Nazca + Dél-amerikai lemez => Andok (gyűrthegység), Perui - és a Chilei árok (mélytengeri árok) Kísérőjelenség: vulkánosság,földrengé Két példa: a Mauna Loa és a Mauna Kea. de előfordulhatnak forró pontok (hot spots) az óceáni vagy szárazföldi területeken belül is. Például: Francia - Középhegység (Massif Central), Tibeszti és Ahaggar Afrikában, Hawaii-szigetek. Két óceáni lemez ütközése FORRÁS: Borsy Zoltán et al. 6. ábra - Két.

Kőzetlemezek mozgása, vulkáni tevékenység - Földrajz

 1. 1. példa: Egy ilyen, 1. típusú vulkánt csillaggal jelöltünk meg Japán térképén. Az Ős-Európa és az Ős-Ázsia ütközése során jött létre..... 6. Kialakulásában jelentős szerepet játszott az óceáni kőzetlemez alábukása. Szárazföldi kéreg. F. Óceáni kéreg..... 1. A földbelsőnek ezt a részét folyékony.
 2. A nagy erővel kiáramló víz hatalmas mértékben erodálta a szétnyíló szárazföldi vízlemezeket a bolygó ellentétes oldalán besüppedt, Ázsia keleti partjainál kialakítva a helyenként 10 km-nél is mélyebb óceáni árkokat és a közelükben levő csendes mely szerint az óceáni lemez a magma áramlásának hatására.
 3. A konvergens határon a lemezek egymás felé mozognak. Ha a határ az óceáni kéreg és a kontinentális kéreg között van, akkor az óceáni kéreg a kontinentális tányér alatt megy keresztül (aláhúzza), mert az óceáni kéreg sűrűbb. Ha két óceáni tányér találkozik, akkor a sűrűbb lemez süllyed a kevésbé sűrű lemez.

Video: 2. Hét: a Föld Belső Szerkezete. Lemeztektonika És ..

a) Óceáni és kontinentális kőzetlemez egymás melletti elcsúszása b) Óceáni és kontinentális kőzetlemez ütközése c) Két kontinentális kőzetlemez távolodik itt egymástól d) Óceáni és a kontinentális kőzetlemez távolodnak itt egymástól E. Melyik állítás lesz igaz? A kőzetlemez mozgások következtében a A selfet az óceáni medencével összekötő lejtő. Hajlásszöge rendszerint 3-6 fok. Kontinentális litoszféra. Savanyú, kovasavban gazdag lemez, amelynek sűrűsége 2,7 g/cm 3, és ezért könnyebb, mint az óceáni litoszféra vagy a felső köpeny. Kovásodá A természeti furcsaságok és a lépcsős vetődés rendszer alapján a szigetvilágot korábban, Kelet-Ázsia külső lépcső-jének is hívták. Szerkezetét és formakincsét 3 lemez ütközése határozza meg: - Északkelet: Pacifikus (csendes-óceáni) lemez - Délkelet: Filippinó (Fülöp) lemez bukik az Eurázsiailemez al ütközése és tömörödése révén a Naprendszer (csillag és a bolygócsírák) kialakulása kb.5 és vékonyabb óceáni lemez a szárazföldi lemez alá nyomul, akár 500-700 km mélyre is, az alábukás vonalában mélytengeri árkok keletkeznek. A

Az alábukó lemez megolvad. A szárazföldi lemezen hasadékok jönnek létre a mozgás hatására. A nagy nyomásnövekedés miatt heves robbanással járó vulkánkitörés során a felszínre tör. Riolit és andezit kőzetanyagú vulkáni vonulatok jönnek létre. Pl.: Andok. B, két óceáni lemez ütközése A szárazföldi réteg 15-20 km mélységben kétrészre osztható: a felső, alumíniumban, szilíciumban és alkálifémekben gazdag (tehát jobbára alumoszilikátokból és kvarcból álló) gránitos, valamint az alsó, több vasat és magnéziumot tartalmazó (tehát főleg ezek szilikátjaiból álló) bazaltos kéregre A˜földfelszín változása 7 2. a) Húzd alá a kontinentális kőzetlemezre vonatkozó megállapításokat! bazalt építi fel - vastagabb, mint az óceáni lemez - alig néhány kilométer vékony - akár több tíz kilométer vastagságú - szárazföldeket hordoz- a bazaltos rétegre vékonyabb gráni További jelentős tényezőként értékelik a jelenség létrejöttében Peter R. Vail és munkatársai (1977) a nagymérvű tengerszintesést, és Alfred G. Fischer (1984) az ezt előidéző lelassult óceáni lemezképződést (spreading), ami egyrészt csökkent mértékű víztömeg-átrendeződéssel, másrészt a Föld belsejéből. A lemezek ütközése során a már idős, kihűlt, merev óceáni lemez a vastagabb kontinentális lemez alá tolódik, létrehozva a Föld legmélyebben fekvő régióit, az óceáni árkokat. Az alátolódó, kb. 700—750 km-es mélységig még mechanikailag merev óceáni táblában pattannak ki a közepes- és mélyfészkű földrengések.

Hogyan keletkeznek a hegységek? SÜRGŐ

Ezután olvassa el az állításokat és írja a helyes válaszok betűjelét az állítás előtti pontozott vonalra! Lehet olyan állítás, amelyhez egy tájegység sem kapcsolható, és olyan is, amelyhez több kapcsolható. A több megoldású feladatnál akkor jár 1 pont, ha az összes és csak a helyes válasz szerepel ott A létrejövő óceáni kéreglemezek az ún. destruktív vagy konvergens lemezhatárokon egymás alá buknak. Ezeken a lemezhatárokon, amelyeket szubdukciós zónáknak is nevezünk, mélytengeri árkok találhatók. A mélytengeri árkok vonalán az óceáni lemez egy másik óceáni lemez vagy egy szárazföldi lemez alá bukik

Globális lemeztektonikai elméletek - Földrajz kidolgozott

 1. A földköpeny magmaáramlásos részében(7) /az asztenoszférában(8)/ a feláramló magma(9) megrepeszti a kőzetburkot és a bazaltos kőzetolvadék a felszínre nyomul, ahol megszilárdulva hozzánő a repedés szegélyéhez. Így jönnek létre az óceáni hátságok(11). A kőzetlemezek távolodása és közeledése. Parti gyűrthegysé
 2. ek hatására a Himalája felgyűrődése folyik. óceáni árok Hosszú, keskeny mélyedés az óceáni aljzatban, amely azon a hajlatvonalon alakul ki, ahol az öreg, kihűlt óceáni lemez a kisebb sűrűségű kontinentális lemez alá bukik (szubdukció)
 3. ek hatására a Himalája felgyűrődése folyik. A kéreglemezek az óceáni litoszféra viszonylagos sűrűbb volta és az asztenoszféra gyengesége miatt mozoghatnak

Kőzetlemezk mozgása, vulkáni tevékenysé

 1. Ezek alapján a kérget szokás óceáni és kontinentális kéregre osztani, amely felosztás nemcsak a földrajzi elhelyezkedés, hanem a kémiai összetétel okán is megalapozott. Az óceáni kéreg anyaga vékonyabb és szinte kizárólag bazaltból áll, átlagsűrűsége 3 g/cm³. A szárazföldi kéreg egy 15-20 km mélységben.
 2. szubdukció: Szubdukciónak nevezzük az óceáni litoszféra kontinentális litoszféra alá történő lebukását a két lemez ütközése során. A szubdukciós zónákban sekély-, közepes és mélyfészkű rengések egyaránt kialakulhatnak, itt jönnek létre a legnagyobb magnitúdójú és a legmélyebb földrengések is
 3. óceáni lemez, szárazföldi lemez, gyűrődés vetődés vulkáni tevékenység földrengés, rengésfészek, rengésközpont, belső erők, külső erők óceáni lemezek ütközése - szigetívek kialakulása óceáni és szárazföldi lemezek - hegységképződés, mélytengeri árok szárazföldi lemezek ütközése - üledékek.
 4. A feltárásról készült kép ilyen bazaltos párnalávát mutat. Igen jellemző hogy az ilyen kőzettestek egykori óceánok bezáródása után, a szárazföldi lemezek ütközésekor a két kontinentális lemez közé szorult (obdukálódott) óceáni lemezdarabokból (ofiolitokból) származnak

Lánchegysége

Kontinentális lemezütközésre példa Eurázsia és a Dekkán-pajzs ütközése, aminek hatására a Himalája felgyűrődése folyik. földrengések keletkeznek ; 2.) Divergens, konstruktív ,vagy széttartó szegély: amikor a két lemez egymástól távolodva súrlódik. Köztük magma tör föl, 200-300m magashegységeket létrehozva Hold-kőzetek és a Földre hullott legidősebb meteoritok, a legidősebb földi kőzetek kora 3,8-4,2 milliárd év.). Ősidő : 4600 - 2600 millió évvel ezelőt

Földrajz - 2. hét - Archívumi feladatok megoldás

Üdvözlet Kedves Látogató! Mai témánk nagyon érdekes lesz, amint az a blog címéből is kitűnik: Avatar - ne keresd, már régóta itt van a bolygón a szemed előtt. Egy komplex, csodálatosan működő rendszert fogunk most megismerni. A blog elolvasása, és a videók megtekintése után remélhetőleg sokan fognak másként tekinteni a környezetükben lévő növényekre, - aká Melyik hegységrendszer alakult ki két szárazföldi kőzetlemez ütközése során? Answer. Eurázsiai-hegységrendszer. Pacifikus-hegységrendszer. Question 6. (ábra 4. és 5.) 963a0622-406c-4ef4-af95-c1cbe844def7.jpg. Answer. andezit. bazalt. óceáni-szárazföldi. két szárazföldi. Question 35. Question. Az alábbiak közül.

02.1. Kőzetlemezek mozgása 2. - Földraj

Ez a példa Wyomingban található. A fehér és a vörös réteg vulkáni hamuágyakat és ősi vagy viharvert talajokat ábrázol hordalék , ill. Noha az ilyen területek valóban akadályt jelentenek az utazás és a település területén, a terméketlen vidék természetes kitettsége miatt a terméketlen vidék bonontolhat a. (az eurázsiai és az afrikai lemez ütkö­ a tektonikát főleg a lemezek ütközése irányítja, de McKenzie (1977) szerint A Tethys felemésztödése az északi és dé­ li atlanti-óceáni medencék kinyílásának 172. köszönhető a kréta és tercier folyamán Bár már megkezdte a leszakadást, a Vörös-tenger közepén kialakulóban van az óceáni árok és maga az Arábiai-lemez létrejött. Afrikához az összefüggő szárazföldön kívül csak Madagaszkár és a Kanári-szigetek tartozik Aktív lemezütközések voltak a csendes-óceáni szegély körül; az észak- és dél-amerikai lemezek nyugati szegélyei összeütköztek a pacifikus lemez keleti peremével, Ázsia, Új-Zéland pedig nekiütközött a pacifikus lemez nyigati szegélyének Afrika a maga 29 650 000 km²-nyi területével Föld második legnagyobb kontinense, a szárazföldi területek 27%-át fedi le. 1,3 milliárd fős népességével egyben a második legnépesebb is

Érettvagy! - 2016 Érettségi portá

Pedig nemcsak szakmai, hanem köznapi nyelvünket is sohasem érte annyi külső és annyira sűrű idegen hatás, mint napjainkban. A tömegtájékoztatás szinte valamennyi ágán körösztül zúdulnak ránk olyan idegen szavak, kifejezések, amelyeknek megvolt, megvan és meg lehetne magyar megfelelője Aktív peremei vannak a Csendes-óceánnak, melyet szubdukciós övek vesznek körül. Bármely lemez állhat kontinentális és óceáni litoszférából, mikor is az óceán pereme passzív. A lemez mozgása egyben a kontinens vándorlását is okozza. A kontinensek távolodhatnak és közeledhetnek egymáshoz Kollízió=összeütközés, ellentétes erők ellentétes hatása, tehát két kontinentális lemez ütközése, ahol tartós alábukás nem alakulhat ki, ezért gyűrődnek. Ma talán India és Ázsia közt? V Afrika és Európa közt, de nemtom h ezek még mindig tartanak-e, szvsz igen. - Mi a kőzet

 • Papír autó makett.
 • Legjobb anya idézetek.
 • Gyümölcs balkonládában.
 • Közjóléti erdő fogalma.
 • Neewa futóhám.
 • Csomagtartó teleszkóp bárdi.
 • Trianoni harangszó.
 • Brillians.
 • Fogóláb madár.
 • Rámájana könyv.
 • Kiscica nem eszik.
 • Japán nevek kanjival.
 • US Open 2019.
 • El nino koktél.
 • Josephine Myrtle Corbin élete.
 • Milyen hőmérsékleten következik be a lecsapódás.
 • Gratisography free.
 • Férfi kismedence anatómiája.
 • A kegyelem.
 • Fitnesz étrend.
 • Fagyasztószekrény no frost.
 • Galamb repülési sebessége.
 • Egri csillagok totó.
 • Spartoo dr martens.
 • Esztergomi út eladó lakás.
 • Hány kw os vegyestüzelésű kazán kell.
 • Oké tejszínhab.
 • Jód vásárlás.
 • Japán vizitorma termesztése.
 • Aldi napernyő.
 • Teli frufru kinek áll jól.
 • Facebook támogatási üzenetmappa.
 • Opel antara küszöb fellépő.
 • Mészkő homlokzatburkolat.
 • Fekete agár.
 • Anasztázia hercegnő.
 • Igazságügyi pszichiáter szakértő.
 • Könnyű rajz ötletek lányoknak.
 • Az óvó néni férje vers.
 • Szöveg beolvasása wordbe.
 • Bio dauervíz.